Elinin körü nedir?

1. Kötü, anlaşılmaz
2. Bıktırıcı, usandırıcı durum karşısında azarlama yollu verilen karşılık

Cümle içinde kullanımı

Acentenin açık arka pencerelerinden her gün işittiği elinin körü bir lisanın yaygarası sokağın ortasına düşüyor.
- S. Faik Abasıyanık

Son eklenenler